حسابان وب

مرور برچسب

احمد تشکینی

تورم چیست؟ مقصر کیست؟

احمد تشکینی* در نگاهی کلی و در چارچوب تحلیل های اقتصاد کلان و مبتنی بر روابط علی و معلولی می توان علت بسیاری موضوعات و مشکلات اقتصادی (در سطح خرد و کلان) را به پدیده تورم منتسب…