نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

اصلاحیه دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی درباره ترتیبات اجرایی ابلاغ الکترونیک

توضیح سایت تازه های حسابداری: اصلاح دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و افزایش مهلت رویت اوراق مالیاتی را اینجا ببینید. پیرو بخشنامه 200/1401/531 در خصوص …