حسابان وب

مرور برچسب

اجرای الزامات مربوط به يك استاندارد به سال 94

اقدامی در خور تحسین

عباس وفادار- حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه مساله آثار مالیاتی اجرای استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده سرمایه‌گذاری‌ها بحث بسیار مهمی بود که بارها مطرح شد. سخن…