نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اجاره کارت بانکی

عواقب اجاره کارت‌های بانکی

براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و…