حسابان وب

مرور برچسب

اجاره ملك مسكوني به اداري

بخشنامه ۵۳۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۸(رسيدگي به ماليات املاک اجاري در اختيار کارشناسان رسمي دادگستري و مهندسين ناظر ساختمان و…

به قرار اطلاع، برخي ادارات امور مالياتي ، آن دسته از املاک مسکوني را که توسط بعضي از صاحبان مشاغل نظير کارشناسان رسمي دادگستري و مهندسين ناظر ساختمان که خود و خانواده يا پدر و…