مرور برچسب

ابلاغ بند (3) از یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین صورتجلسه مورخ 27/10/1390 شورای پول و اعتبار

بخشنامه شماره ۲۶۳۰۸۸/۹۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۰ ; ابلاغ بند (۳) از یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین صورتجلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.  . با سلام؛ احترامًا، همان…