حسابان وب

مرور برچسب

ابلاغيه 58786

بخشنامه ۵۲۳۲۱مورخ۸۸/۵/۶(متن اصلاحي بند(۱۲)ماده(۱۲)ماليات برارزش افزوده)

تصوير ابلاغيه شماره 58786 مورخ 10/4/1388 رياست محترم جمهوري در خصوص ابلاغ متن اصلاحي بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (معافيت «خدمات حمل ونقل عمومي مسافري درون وبرون…