مرور برچسب

ابلاغيه 58786

بخشنامه ۵۲۳۲۱مورخ۸۸/۵/۶(متن اصلاحي بند(۱۲)ماده(۱۲)ماليات برارزش افزوده)

تصوير ابلاغيه شماره 58786 مورخ 10/4/1388 رياست محترم جمهوري در خصوص ابلاغ متن اصلاحي بند 12 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده (معافيت «خدمات حمل ونقل عمومي مسافري درون وبرون شهري، جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي») موضوع نامه شماره 13322/95…