حسابان وب

مرور برچسب

ابطال کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی

دادنامه ۵۹۱ مورخ ۹۸/۴/۱۱ (ابطال صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مورخ 98/5/14 سازمان امورمالیاتی در این خصوص را اینجا ببینید. درخواست ابطال عبارت «می تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی…