مرور برچسب

ابطال نصب صندوق فروش

بخشنامه ۶۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۹(ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ وعدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از…

 پيرو بخشنامه شماره 42-94-200 مورخ 22-4-1394 به پيوست تصوير دادنامه شماره 460 مورخ 22-4-1394 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007-200 مورخ…

بخشنامه ۴۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۴/۲۲(اعمال معافيت موضوع ماده۱۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص صاحبان داروخانه ها)

توضیح سایت:بخشنامه مرتبط با این موضوع را اینجا ببینید.  پيرو قسمت اخير بخشنامه شماره 16-94-200 مورخ 13-2-1394 با توجه به سوالات مطرح شده از سوي ادارات امور مالياتي درخصوص نحوه…

لغو نصب صندوق در داروخانه‌ها/ اظهار بی اطلاعی حوزه‌های مالیاتی به این مسئله

رئیس انجمن داروسازان با اشاره به لغو نصب صندوق در داروخانه‌ها توسط دیوان عدالت اداری گفت: حوزه‌های مالیاتی در خصوص لغو قانون نصب صندوق در داروخانه‌ها اظهار بی اطلاعی می‌کنند.

دستور موقت جلوگیری از اجرای بند ۱۰ بخشنامه مبنی بر ملزم نمودن داروخانه ها به نصب و استفاده از صندوق فروش pos مکانیزه…

توضیح سایت:بخشنامه مرتبط با این موضوع را اینجا ببینید. بموجب قرار صادره از طرف ديوان عدالت اداري ، بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391 سازمان امور مالياتي کشور متوقف شد.