حسابان وب

مرور برچسب

ابطال مالیات و معافیت مناطق آزاد

دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت چگونگی اداره مناطق آزاد ابطال شد

رأی شماره ۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۵ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص نحوه محاسبه مالیات و یا اعمال معافیت موضوع ماده ۱۳…