نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ابطال قراردادکار موقت

تجدید ضمنی قراردادکار موقت

در کارگاهی که فعالیت آن جنبه مستمر دارد وقتی  مدت قرارداد کار موقت منقضی می شود و کارفرما با وی قرارداد موقت دیگری منعقد نمی کند ،ادامه کار کارگر در کارگاه پس از انقضای مدت قرارداد…

دادنامه شماره ۱۹۴۵-۱۹۴۶ مورخ۹۹/۱۲/۱۶(تشریح شرایط فسخ یک‌جانبه و تعلیق قرارداد از طرف کارفرما)

شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۶۰۷۱۸-۶؍۴؍۱۳۹۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به…