حسابان وب

مرور برچسب

ابطال دامنه کاربرد و بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 24468/200/ص

ابطال الزام ارايه فهرست معاملات فصلی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری

به اطلاع کارشناسان محترم می رساند به موجب بند «1-5» دستورالعمل اجرايي موضوع ماده «169» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «95»…

بخشنامه ۴۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۴/۲۴(ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (۱-۵) دستورالعمل اجرايي شماره ۲۴۴۶۸-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۹۰…

به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 205 الي 208 مبني بر ابطال قسمتي از دامنه کاربرد و اصلاح بند 1-5 دستورالعمل اجرايي شماره 24468-200/ص مورخ…

دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۹۴/۳/۴(ابطال دامنه کاربرد و بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - رای دیوان عدالت اداری ظی دادنامه شماره 262 الی 263 مورخ 99/2/16 (عطف به ماسبق شدن رأی صادره در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩٤) مرتبط با این…

بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقيم – كد…

 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم . توضيح سايت: 1-براي اين  دستورالعمل اصلاحيه صادرشده است. 2- برای این دستورالعمل رای دیوان عدالت اداری صادر شده…