نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس

مواردي پيرامون لزوم رعايت و اجراي صحيح مفاد مواد ۱۱۰ و ۲۷۲ ق.م.م و نيز مفاد ماده ۱۳۲ قانون محاسبات

... سلام علیکم ضمن تشکر و قدردانی از جنابعالی و مدیران عامل محترم شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی وابسته به آن دستگاه که با تلاش مضاعف ، موجبات برگزاری بموقع مجامع…