حسابان وب

مرور برچسب

آیین نامه اسناد (اوراق) تسویه خزانه

اصلاح آیین نامه اسناد خزانه ،اورق مشارکت، انواع صکوک اسلامی

بخشنامه مورخ ٢١/ ٧ / ١۴٠٠ سازمان امور مالیاتی با موضوع  ابلاغ تصویبنامه شماره ۶۰۴۶۸/ت ۵۹۱۰۹ه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و،…