حسابان وب

مرور برچسب

آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی

برخی ازمواد آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات ها اصلاح شد

توضیح سایت تازه های حسابداری: آئین نامه جدید تحریر دفاتر براساس اصلاحیه اردیبهشت ۱۴۰۱ تشریح شد. لطفا اینجا کلیک کنید. بموحب مصوبه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تاریخ…

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۴۱ مورخ ۹۶/۳/۲۰( اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتها)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه 200/99/60 مورخ 99/8/14 (اصلاح مواد۲و۳ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتها درخصوص گروه بندی جدید مودیان) را اینجا مشاهده…