حسابان وب

مرور برچسب

آیین نامه اجرایی قانون پایانه فروشگاهی

آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

 به پیوست تصویر "آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان"که طی شماره ۲۰۲۳۵۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی رسیده…