نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۱۶ مورخ ۹۶/۸/۲۰(اصلاح حد آستانه بخشی از جدول موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر)

توضیح سایت تازه های حسابداری: جدول اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م را اینجا ببینید. پیرو ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده…

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۹۴ ) در ارتباط با ارائه اطلاعات معاملات انجام شده توسط شرکتهای دولتی و بانکها با اشخاص حقیقی و…