مرور برچسب

آیا می دانید مجازات صدور چک‌ بی‌محل چیست؟

مجازات صدور چک‌ بی‌محل

چک‌هایی قابل تعقیب جزایی هستند که طبق مواد 3، 7 و 10 قانون چک، وصول آنها جنبه کیفری داشته باشند؛ مثلاً اگر موجودی حساب در روز سررسید کافی نباشد، صاحب حساب بعد از کشیدن چک حساب…