مرور برچسب

آگهي دعوت به آزمون كاركنان حرفه‌اي

آگهي دعوت به آزمون كاركنان حرفه‌اي موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي

مركز آموزش و تحقيقات حسابداري و حسابرسي حرفه­اي جامعه حسابداران رسمي ايران در اجراي مصوبات شوراي عالي جامعه و به منظور بالابردن دانش تخصصي و يكسان­ سازي رتبه­ هاي حرفه­ اي…