حسابان وب

مرور برچسب

آيين نامه اجرايي ماليات نقل و انتقال خودرو

با تصويب آيين نامه اجرايي ماليات نقل و انتقال انواع خودرو قانونمند مي شود.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، چندي پيش وزيران عضو کميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور به استناد ماده 49 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب…

تصويبنامه۱۶۳۴۷۲/ت۴۳۸۸۶ک مورخ۸۹/۷/۲۲(آيين‎نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات برارزش افزوده)

وزيران عضـو کميسيون اقتصاد در جلسه مـورخ 11/2/1389 بنا به پيشـنهاد مشترک وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور و به استناد ماده (49) قانون ماليات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387ـ و…