مرور برچسب

آيين‌نامه اجرايي بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

تنفیذ آیین نامه اجرایی بند(۱۰۰)قانون بودجه سال۹۰ به عنوان آیین نامه اجرایی بند(۹۱)قانون بودجه سال۹۲(بيمه كارگاههاي ۵…

با تنفیذ آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به عنوان آیین نامه اجرایی بند(91) قانون بودجه سال 1392،کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون…

تصويب نامه ۱۶۲۷۲۷/ت۴۷۳۱۵هـ مورخ ۹۰/۸/۱۵(آيين‌نامه اجرايي بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي و به استناد بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را…

متن ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه…