مرور برچسب

آغاز نشست پایانی تعیین مزد 92/ حداقل مزد از مرز 450 هزار تومان می‌گذرد

همگن سازی حقوق با تورم

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد کرد به جای افزایش دستمزد از عنوان "همگن سازی حقوق با تورم" استفاده شود و مطالبات مزدی معوق کارگران در قالب یک برنامه الزام آور عملیاتی شود.