نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

آثار سوء پولشویی بر اقتصاد

پولشویی چیست؟

اثرات پولشویی و راه‌هاي مقابله با آن پولشویی (money Laundering) فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می‌یابند، به عبارت…