مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

واخواهی چیست و چه شرایطی دارد؟

هرگاه علیه خوانده ( شخصی که دعوا علیه وی اقامه شده است ) حکم غیابی صادر شود وی می تواند در همان دادگاه صادر کننده حکم، به آن اعتراض کند این اعتراض محکوم علیه غایب به حکم غیابی را…

مکاتبات اتاق بازرگانی در خصوص درخواست مهلت جهت انجام تکالیف مالیاتی و برگزاری مجامع

اتاق بازرگانی طی مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی ، ضمن تشریح شرایط اقتصادی ، خواستار تعیین مهلت جهت انجام تکالیف و تعهدات مقرر در قوانین مربوطه شد:

شیوه نامه اجرایی پرداخت سه ماهه بیمه بیکاری به بیکارشدگانِ از کرونا

شیوه نامه اجرایی دستورالعمل مشترک معاونت روابط کار و سازمان تامین اجتماعی که با شماره ۲۴۸۴۷۳ در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۷ ابلاغ شده بود از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی…

پرداخت با کدِ QR پویا

پرداخت به وسیله کد QR، یک روش پرداخت بدون تماس است که در آن پرداخت با اسکنِ کدِ QR، به‌وسیله یک برنامه تلفن همراه انجام می‌شود.