حسابان وب

مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ

➖ ﺭﻭﺵ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ:ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ = ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ‏(ﺳﺎﻝ) / ‏(ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ – ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻘﺎﻁ)➖ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ:ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ = ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ‏(ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ) / ‏(ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ -…

مولدسازی اسم رمز خصولتی‌سازی

عملکرد اقتصادی نادرست دولت‌ها در سال‌های گذشته و شوخی با مسائل اقتصادی باعث ایجاد نقدینگی با سقف ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و کسری بودجه واقعی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به علاوه…