مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

مهلت سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در ۱۰ رسته فعالیت زیان دیده از کرونا

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مرتبط در خصوص مهلت سازمان تامین اجتماعی را اینجا ببینید. معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از برنامه این سازمان برای مساعدت در دریافت…

تمدید اعتبار دفترچه های درمانی به صورت هوشمند انجام می‌شود

تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی و کارت‌های رانندگان و کارگران ساختمانی، ثبت درخواست بازنشستگی، افزایش مهلت پرداخت حق بیمه‌های توافقی و اختیاری، پرداخت علی‌الحساب غرامت دستمزد ایام…

وام مسکن و خودرو مشمول تعویق نیست

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در وامهای افراد حقیقی، فقط وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج مشمول تعویق۳ماهه در بازپرداخت است، گفت: وام‌های مسکن، خودرو و خرید کالا مشمول این مصوبه نیست.…