مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

شناسایی غیرشفاف‌ها

تقوی‌نژاد درباره شفافیت در سیستم‌ها گفت: فعالیت‌هایی که تاکنون احساس می‌کردیم، اطلاعات شفافی ارایه نکرده‌اند، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و براساس ماده ۱۸۱ اطلاعات را برای…

شناسایی۳۰۰هزار مودی جدید

رییس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شناسایی ۳۰۰ هزار مودی جدید گفت: نقش و اهمیت اثرگذاری مالیات، نیازمند ترویج و ارتقای فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه بوده که نقش رسانه‌ها…

پرداخت سود سپرده‌های بانکی با درآمد حاصل از فروش نفت و مالیات برابری میکند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امسال 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی پرداخت شده در حالی که مالیات کسب شده در اقتصاد ایران 116 هزار میلیارد ریال و درآمد حاصل از فروش…

بُرد- بُرد مالیاتی! مالیات ۲۰ درصدی به نفع دولت و بنگاه‌ها

لطفعلی بخشی، اقتصاددان اعتقاد دارد که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مبنی بر کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد، ‌باعث شفافیت بیشتر بنگاه‌ها، حذف کسب‌و‌کارهای دو دفتره…

ابهام در ورشکستگی بانک‌ها

یک اقتصاددان با بیان اینکه تصویر شفافی از بانک‌ها ارائه نمی‌شود، این نکته را گفت که تا زمانی که تصویر روشنی از نظام بانکی نداشته باشیم، نمی‌توانیم دقیقا بگوییم که بانک‌ها ورشکسته…