مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

نظام مالیاتی مااز شناسایی و اخذ مالیات از کسانی که باید مالیات بپردازند عاجز است.

مشکلات اساسی سال ۹۶ همان مشکلاتی است که حداقل در طی یک سده اخیر بر کشور حاکم بوده است. او به فرارو می‌گوید: بعید می‌دانم که این مشکلات در سال ۹۷ هم از کشور رخت بربندند.