حسابان وب

مرور رده

اخبار امور مالياتي

شرکت های تامین نیرو چگونه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می شوند؟

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: شرط برخورداری شرکت های تامین نیروی انسانی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و…