مرور رده

مجامع بين المللي حسابداري

جهانی شدن مالیه اسلامی

مالیه اسلامی در حال پیشروی به سمت جهانی شدن است. در همین راستا، آفریقای جنوبی نیز به تازگی به بریتانیا و هنگ کنگ پیوسته تا سومین کشور غیرمسلمانی باشد که اوراق قرضه اسلامی یا…

به‌‌کارگیری استانداردهای بین‌‌المللی حسابداری بخش عمومی به‌‌ وسیله اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا (EC) با الهام از استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS)، استانداردهای حسابداری تعهدی را برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2005 به‌عنوان بخش مهمی از طرح…

حرکت به سوی تغییر

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی گزارش رویدادهای هیئت در سالهای 2013 و 2014 را با عنوان «حرکت به سوی تغییر» منتشر کرده است.