حسابان وب

مرور رده

مجامع بين المللي حسابداري

نتایج بررسی جهانی موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران در سال ۲۰۱۴

براساس نتایج بررسی جهانی موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2014 (IFAC Global SMP Survey 2014) که به تازگی منتشر شده است، این موسسه ها…

حسابداری بد

هانس هوگرورست (Hans Hoogervorst) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در کنفرانس سرمایه گذاری در ادینبرگ اسکاتلند یک سخنرانی با عنوان «حسابداری بد، منجر به سیاستهای…