مرور رده

اخبار اقتصادي

مجمع عمومی چیست؟

مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود، مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامه شرکت معین خواهد شد.

معامله سلف چیست؟

سلف معامله‌ای است که در آن دو طرف تعهد می کنند که در یک تاریخ مشخص و با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص را مبادله کنند در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد…

حساب اشتباه دیوان محاسبات

گزارش تفریغ بودجه ٩٥ حسابی بحث‌برانگیز شده است. درحالی‌ که براساس گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و البته رئیس مرکز آمار دولت محمود احمدی‌نژاد اعداد و ارقام عجیبی از بودجه ٩٥…