مرور رده

اخبارحسابداری

نظر کارگروه فنی و استانداردها در خصوص تعدیلی تلقی نمودن تغییرات نرخ ارز

نظر کارگروه فنی و استانداردها مربوط به تهیه صورتهای مالی منتهی به تاریخهای بعد از 29 اسفند 1396 درخصوص تعدیلی تلقی نمودن تغییرات نرخ ارزتوسط جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد.

حسابداري خسارات ناشي از زلزله و ساير سوانح طبيعي و مخارج بازسازي آن

۱- چنانچه ميزان خسارت وارده با اهميت باشد ، بهاي تمام شده و استهلاك انباشته داراييهاي خسارت ديده ، متناسب با درصد خسارات وارده كه توسط كارشناسان ذيصلاح تعيين مي گردد ، كاهش داده…

امضای ترازنامه ، صورت سود وزیان ، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع توسط اعضای هیئت مدیره الزامی شد

بموجب نامه جامعه حسابداران رسمی ایران،  امضای ترازنامه ، صورت سود وزیان ، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع توسط اعضای هیئت مدیره از اول بهمن 97 الزامی شد.