مرور رده

سایر قوانین

رأي شماره۹۲ديوان عدالت اداري(دريافت حق بيمه توسط سازمان تأمين اجتماعي منوط به احرازرابه مزدبگيري بيمه‌شده باكارفرما توسط…

تاريخ: 10/3/1389               شماره دادنامه: 92                      کلاسه پرونده: 89/119         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم معصومه دريجاني.…

تصويبنامه ۱۴۰۲۸۳/ت۴۵۲۵۰هـ مورخ۸۹/۶/۲۴(جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني)

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/6/1389 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار…

تصويبنامه۴۴۴۴ت۴۰۹ مورخ۶۸/۴/۲۸(آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور)

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.3.27 بنا به پیشنهاد شماره 52.688.4145 مورخ 1368.2.10 وزارت امور اقتصادی و دارای، آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب…

تصويب نامه۱۱۲۱۳۵/ت۴۵۰۴۷هـ مورخ۸۹/۵/۲۳(الحاق تبصره(۴)به ماده(۱۹)آيين‌نامه اجرايي ماده(۴۶)قانون محاسبات عمومي…

هيئت وزيران در جلسه 17/5/1389 بنا به پيشنهاد شماره 76877/1500/52 مورخ 2/5/1389 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ…

بخشنامه۱۴/۳جديددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در…

توضیح سایت: بخشنامه جدید در اینخصوص را اینجا ملاحظه کنید. پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد درخصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی(موضوع بند ه از بخش سوم فصل دوم بخشنامه…

بخشنامه ۲۲۲۶۸ مورخ ۸۸/۲/۳۰(آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي)

تصوير تصويب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/88 وزيران عضو کميسيون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص آئين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي وتقويت حسابرسي که به تأئيد مقام…

آيين نامه اجرايي تبصره(۴)قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي

آيين نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي، مصوب 13/6/1379 هيات وزيران و اصلاحيه 10/1/1387 هيأت وزيران ماده 1 به…

قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی”

مادۀ 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشند. الف – گواهی سرمایه‌گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر…

قانون موسوم به تجميع عوارض

لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه  از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و…

قانون مدني

مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده 1 - قوانين بايد در ظرف سه روز از تاريخ توشيح به صحه ملوكانه منتشر شود .

قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۱)مصوب۸۰/۱۱/۲۷ + قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب…

توضیح سایت: براساس نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، نام این قانون به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) تغیر یافته و قانون الحاق…