مرور رده

سایر قوانین

‌قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كارمصوب۷۰/۱۲/۶

‌ماده واحده - كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد،‌به عنوان عيدي و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختي از…

قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ + آيين‌نامه‌ تبصره‌ ۳

‌ماده واحده - حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه‌پرداخت نموده‌اند در صورتي كه محل كار يا خدمت آنان تغيير…

مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار

مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار ماده 1 ـ هر گونه كوتاهي در انجام وظائف محوله و يا هر گونه فعل و…

بخشنامه۱۱/۱ جديد درآمد(اصلاح دستورالعمل بازرسي دفاتر قانوني)

پيرو بخشنامه 11 جديد درآمد،و در راستاي سياستهاي اصولي واعتمادسازي فيمابين سازمان و كارفرمايان وتسهيل درپاسخگويي و استفاده بهينه از نيروي انساني، بخش هاي اول (نحوه درخواست بازرسي…

آیین نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مفاد ماده 27اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ( جامعه ) و به منظور سامان بخشی تعاملات درون و برون سازمانی مؤسسات حسابرسی عضو ،…

تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸(اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران + اصلاحات آن)

هيات وزيران درجلسه مورخ 28/6/1378بنابه پيشنهادشماره 25897مورخ 30/7/1357وزارت اموراقتصادي ودارايي وبه استنادتبصره (2)ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي…

تصويبنامه ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵هـ مـورخ ۲۳/۷/۷۴(آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان +اصلاح تبصره ۳)

توضیح سایت : -برای این متن ، رای دیوان عدالت اداری صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید. -برای این آیین نامه اصلاحیه صادر شده است . لطفا اینجا کلیک کنید. ماده 1 ) به منظور…

قانون مدیریت خدمات كشوری

توضیح سایت:لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را اینجا ببینید. قانون مدیریت خدمات كشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كمیسیون…

تصویب‌نامه شماره ۴۴۶۹۵/۳۵۹۳۴مورخ ۸۹/۳/۲۲ (تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب۱۳۸۳)

وزارت امور اقتصادی و دارایی                                 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/03/16 بنا به پیشنهاد شماره 56/498/24579 مورخ 1389/02/19 وزارت اموراقتصادی و دارایی و…

دستورالعمل شماره ۳ کميته فني ايجاد وحدت رويه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ابلاغ رأي شماره ۱۸۳۱ ديوان عدالت اداري در مورد…

سازمان تأمين اجتماعي دستورالعمل شماره 21106 مورخ 6/8/88 را به شرح زير اعلام نموده است: با توجه به جلسه مورخ 6/7/1388 کميته فني ايجاد وحدت رويه و موارد مطرح شده در جلسه مذکور که به…

رأي شماره ۱۱۳۰ ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ سازمان تامين اجتماعي

شماره هـ/86/255                                                     29/2/1387 تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1130 کلاسه پرونده: 86/255 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت…

قانون چك به همراه الحاقيه هاي آن

قانون اصلاح چک در آبان 97 اصلاح و ابلاغ شد. جهت دریافت اصلاحیه اینجا کلیک کنید. ماده 1 - انواع چك عبارت است از: 1 - چك عادي ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود…

رأی شماره۶۶۷دیوان عدالت اداری(مبنی برمطابق برنامه چهارم توسعه،حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب بانرخ تورم…

تاريخ: 16/9/1388، شماره دادنامه: 667، كلاسه پرونده: 88/649، مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فيروز فاضلي موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و…