مرور رده

سایر قوانین

دادنامه ۱۱۳ مورخ ۹۰/۳/۱۶(ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ ۲% عوارض از برندگان مزایده یا حراج…

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای  اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ2%  عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86 را خواستار و در تبیین و…

تصويب نامه۲۸۲۰۷/ت ۳۳۳۹۱هـ مورخ۸۴/۵/۹(آئين نامه اجرايي موضوع ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه)

وزارت کار و امور اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي مشور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا…

متن ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه…

بخشنامه ۹۰/۴۳۴۶۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸ (ضوابط موسسات حسابرسي منتخب بانك مركزي)

اين ضوابط با استناد به قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات مرتبط از جمله بند 8 الحاقيه به نكات لازم‌الرعايه در اساسنامه بانك غيردولتي مصوب 30/2/1380 شوراي پول و اعتبار و…

قانون و تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت + بخشنامه شماره ۵۳ مستمريها سازمان تامين اجتماعي + آيين نامه…

قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386         ماده واحده ـ به دولت  اجازه  داده  می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت  سه سال  کارکنان  رسمـی،  پیمانی…

دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۷۶/۵/۲۵(ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تأمين اجتماعي) + اصلاحيه بخشنامه ۱۰۸ درآمد

كلاسه پرونده : 98،75 ‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري ‌شاكي ـ آقاي احمد علي حميتي واقف ‌موضوع شكايت وخواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تأمين اجتماعي.

اساسنامه سازمان حسابرسی

فصل اول – کليات ماده 1-    در اجراي قانون تشکيل سازمان حسابرسي مصوب پنجم دي ماه يکهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي که از اين پس در اين اساسنامه «سازمان»…

‌آیین‌نامه اجرای تبصره ماده۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ درباره نحوه‌انتخاب بازرس…

‌آیین‌نامه اجرای تبصره ماده144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره نحوه‌انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام‌مصوب 1349.11.13 کمیسیون اقتصاد مجلسین…

قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ مصوب‌ ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به انضمام آيين نامه هاي اجرايي

* ماده‌ واحده‌. حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ سوابق‌ خدمت‌ اشخاصي‌ كه‌ وجوهي‌ را به‌ هر يك‌ از صندوقهاي‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌ يا صندوقهاي‌ مشابه‌ پرداخت‌ نموده‌اند در صورتيكه‌ محل‌ كار يا…

آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون…

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار ، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ،…