مرور رده

سایر قوانین

تصويب نامه شماره۱۲۰۸۳۷/ت۴۷۲۱۳هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آيين‌نامه اجرايي جزء « الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي جزء يادشده را به…

تصويب نامه شماره۱۲۰۸۳۳/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آيين‌نامه اجرايي بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور- بازنشستگي بيمه…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390…

تصويبنامه شماره۱۱۵۰۷۱/ت۴۷۱۷۲هـ مورخ ۹۰/۵/۲۶(الحاق تبصره به بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/5/1390 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند يكصد و سي و…

ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه،بخشنامه شماره ۹۰/۱۴۱۷۶۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ بانک مرکزي جمهوري اسلامي…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع مديران عامل بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . موضوع : ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت…

دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۰/۵/۱۷(ابطال آيين ‎نامه شماره ۳۲۳۹۸ مورخ ۴/۲/۱۳۸۶ مصّوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

شاكي مدعي است به موجب مواد 93 و 106 قانون كار، دستورالعمل و آيين ‎نامه ‎ مربوط به كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان…

دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۹۰/۵/۱۰(ابطال بخشنامه شماره ۱،۲۰ مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي)

وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 1،20 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي را خواستار شده و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام داشته است كه:

تصويب نامه ۱۰۵۰۶۱/ت ۴۶۹۱۶ ك مورخ ۹۰/۵/۲۲(آيين‌نامه اجرايي بند « و» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پيشنهاد شماره 12398 مورخ 2/5/1390 وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و با رعايت ماده (223)…

دادنامه ۱۷۹ مورخ ۹۰/۴/۲۰(ابطال نامه شماره ۱۲۶۴۳۵ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط وزارت کار و امور…

در اجرای مقررات فصل هفتم از قانون کار، تحت عنوان « مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار»، پیمان دسته جمعی کار میان شرکت سهامی صنایع شیر ایران و شورای اسلامی کار کارگران مجتمع کارخانه…

تصویب نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ (اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران)

تصویب نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی . ....هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1390 بنا به پيشنهاد شماره 58229 مورخ 8/4/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره…

تصويب‌نامه شماره۸۳۴۵۴/ت۴۶۸۰۳ه مورخ ۹۰/۰۴/۲۱(تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات)

وزارت امور اقتصادي و دارايي     هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 12/4/1390 بنا به پيشنهاد شماره 40959/56 مورخ 7/3/1390 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون…

دادنامه ۱۳۹ مورخ۹۰/۳/۳۰(ابطال بخشنامه‎های شماره ۳۵ مستمري‎ها مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ و ۳۷ مستمري‎ها مورخ ۳/۳/۱۳۸۲ سازمان تأمین…

کلاسه پرونده: 89/344 شماره دادنامه: 139 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ‎های شماره 35 مستمري ‎ها مورخ…

آیین‌نامه شماره۴۹۷۶۱/۶۳ مورخ۹۰/۴/۴(تشویق اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های واگذار شده)

وزیر امور اقتصادی و دارایی و به استناد قسمت پایانی جزو پ بند 40  قانون بودجه سال 1390 کل کشور، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای…

دادنامه ۱۱۳ مورخ ۹۰/۳/۱۶(ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ ۲% عوارض از برندگان مزایده یا حراج…

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای  اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ2%  عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86 را خواستار و در تبیین و…

تصويب نامه۲۸۲۰۷/ت ۳۳۳۹۱هـ مورخ۸۴/۵/۹(آئين نامه اجرايي موضوع ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه)

وزارت کار و امور اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي مشور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا…