مرور رده

سایر قوانین

تصويب نامه شماره۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۹۰/۱۱/۱( فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری جهت…

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:  

بخشنامه ۲۶۵۷۵۴/۹۰ مورخ ۹۰/۱۱/۹ بانك مركزي(وثائق قابل قبول تسهيلات اعطايي از محل حساب يارانه )

جهت اطلاع کليه مديران عامل بانک هاي دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد. با سلام؛ احترامًا، پيرو بخشنامه شماره 181187/90 مورخ 3/8/90درخصوص استفاده از يک ضامن معتبر…

اطلاعيه شماره ۲۶۰۸۱۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران( الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي)

جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . با سلام؛ احترامًا، پيرو بخشنامه شماره 181220/90 مورخ…

مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي ، مصوب يكهزار و يكصد و سي و پنجمين جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ شوراي پول و اعتبار

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي . شوراي پول و اعتبار به استناد بند"ب"ماده ٣٠ قانون پولي و بانکي کشور"مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي" را به…

بخشنامه شماره ۲۶۳۰۸۸/۹۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۰ ; ابلاغ بند (۳) از یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین صورتجلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.  . با سلام؛ احترامًا، همان…

اطلاعيه شماره ۲۴۷۱۵۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – اعلام حداكثر سقف اعتبار كارت مرابحه براي سال…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع كليه مديران عامل بانك هاي دولتي ، غير دولتي و شركت دولتي پست بانك ارسال گرديد . . با سلام ؛ ... احتراما ، پيرو بخشنامه شماره…

تصويب‌نامه شماره ۱۷۰۷۵۶/ت ۳۹۷۳۰هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ هيئت وزيران (اصلاحات جديد اساسنامه جامعه )

تصويب نامه هيات وزيران وزارت امور اقتصادی و دارایی . .... هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/9/1390 بنا به پیشنهاد شماره 174417 مورخ 29/8/1390 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد…

ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما…

وزرای عضو کار گروه موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 در جلسه مورخ 17/8/1385 به استناد ماده 33 قانون کار ـ مصوب 1369 ـ و با رعایت تصویب نامه یادشده ضوابط تشخیص…

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶)

ماده 1‌ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت)…

دادنامه شماره ۴۰۲ مورخ ۹۰/۹/۲۱ ديوان عدالت اداري (قرارداد موقت در مشاغل دایم غیرقانونی است. )

به موجب آراء هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، ماهيت كار شاكيان پرونده‎هاي موضوع تعارض، فصلي تلقي شده و مقرر شده است شاكيان پرونده‎هاي موضوع تعارض، با شروع…

تصويب نامه ۱۸۹۰۹۸ /ت۴۶۵۱۷هـ ۹۰/۹/۲۷(نرخ سود تسهيلات پرداختي به مسکن مهر شهري و روستايي توسط بانکها)

  وزارت راه و شهرسازي- وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 به استناد اصل…