مرور رده

سایر قوانین

مصوبه شماره۸۳۹/۳۴۱ مورخ ۹۱/۱/۱۹(قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي)

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين…

نامه شماره ۲۷۶۴۳۴ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸(ضـوابط استـفاده از خـدمات اشـخاص حـقيقي مـوضـوع تبـصره ۳ مـاده ۷ اسـاسـنامه سـازمان…

رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور با سلام و احترام   بـه پيوسـت نـسخه اي از ضـوابط استـفاده از خـدمات اشـخاص حـقيقي مـوضـوع تبـصره 3 مـاده 7 اسـاسـنامه سـازمان حسابرسي…

تصويب نامه۳۱۴۲۶۰ ت۲۶۹۷۷‌ه‍ مورخ ۸۱/۷/۱(‌آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پیشنهاد شماره 101.86432 مورخ 1381.5.12 سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -…

بخشنامه شماره ۵۲مستمریهای سازمان تامین اجتماعی (قانون بازنشستگی مشمولین (حفاظت دربرابر اشعه ))

 بخشنامه شماره 52مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به استناد تبصره ذیل ماده (1)مصوبه شماره 15365ت 36005ه مورخ 5/2/1386هیات محترم وزیران رسیدگی به تقاضای بازنشستگی مشمولین قانون…

تصويب نامه ۲۴۸۲۰۹ / ت ۴۷۸۶۳ ه مورخ ۹۰/۱۲/۱۶(در رابطه با كاركنان زن دستگاه هاي اجرايي كه داراي فرزند زير هفت سال يا دانش…

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 90/12/7 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم…

بخشنامه شماره ۲۹۸۲۳۸/۹۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ ; ابلاغ دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي به استثناء بانک قرض الحسنه مهر ايران،غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال…

بخشنامه شماره ۳۰۲۹۵۰/۹۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ; تفسیر ماده (۸) الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . با سلام؛ احترامًا، پيرو…

بخشنامه شماره ۳۰۲۵۵۷/۹۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ; ممنوعيت اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي) توسط بانک‌ها و مؤسسات…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . با سلام؛ احترامًا بدين…