مرور رده

سایر قوانین

تصويب نامه ۱۳۰۶۷۱/ت ۴۸۴۳۶ه مورخ ۹۳/۱۱/۴(آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی)

آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی که بنا بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 باید تا ابتدای سال 88 تصویب و ابلاغ می شد با تصویب هیات وزیران دولت یازدهم…

دادنامه ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مورخ ۹۳/۹/۱۰(عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰- ۱۷/۴/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی )

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰- ۱۷/۴/۱۳۹۳ جانشین معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس‌جمهور را خواستار شده‌اند.

دادنامه ۱۳۲۸ مورخ ۹۳/۸/۱۹(نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان)

در خصوص شکايت خانم مونا طاوسي به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي دوران مرخصي زايمان، شعبه مذکور پس از تبادل لايحه و استماع نظرات طرفين رأي به ورود شکايت مشاراليها و الزام وزارت متبوع…

بخشنامه ۷۳۶۱/۹۳/۲۲۵ مورخ۹۳/۶/۲(حذف مدرک تحصیلی دیپلم از شرایط احراز مشاغل حسابدار و مسؤول خدمات مالی)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری پیرو بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت راهبردی منابع انسانی (وقت) موضوع ابلاغ تعدادی از مشاغل…

تصویبنامه ۵۹۶۰۹/ت۵۰۸۵۹هـ مورخ ۹۳/۵/۲۹ (اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۹۳۹۷/۲۳۲۵۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…