مرور رده

قوانين عمومي

بخشنامه ۱۹۵۹۵/۲۰۰مورخ ۹۰/۸/۲۲(نحوه اجراي ماده ۶ آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي)

 پيرو بخشنامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 درخصوص نحوه اجراي ماده 6 آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي موضوع تصويب نامه…

تصويب نامه شماره:۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ ک مورخ ۹۰/۸/۲۱(آيين نامه فعاليت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)

وزارت امور اقتصاد و دارايي – وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  وزيران عضو کارگروه تجارت الکترونيکي در جلسه مورخ 20/2/1390 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم…

تصويب نامه شماره۱۲۰۸۳۷/ت۴۷۲۱۳هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آيين‌نامه اجرايي جزء « الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي جزء يادشده را به…

تصويب نامه شماره۱۲۰۸۳۳/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آيين‌نامه اجرايي بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور- بازنشستگي بيمه…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1390…

تصويبنامه شماره۱۱۵۰۷۱/ت۴۷۱۷۲هـ مورخ ۹۰/۵/۲۶(الحاق تبصره به بند (۱۰) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/5/1390 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند يكصد و سي و…

ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه،بخشنامه شماره ۹۰/۱۴۱۷۶۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ بانک مرکزي جمهوري اسلامي…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع مديران عامل بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . موضوع : ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت…

تصویب نامه شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ (اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران)

تصویب نامه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی . ....هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1390 بنا به پيشنهاد شماره 58229 مورخ 8/4/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره…

تصويب‌نامه شماره۸۳۴۵۴/ت۴۶۸۰۳ه مورخ ۹۰/۰۴/۲۱(تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات)

وزارت امور اقتصادي و دارايي     هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 12/4/1390 بنا به پيشنهاد شماره 40959/56 مورخ 7/3/1390 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون…

آیین‌نامه شماره۴۹۷۶۱/۶۳ مورخ۹۰/۴/۴(تشویق اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های واگذار شده)

وزیر امور اقتصادی و دارایی و به استناد قسمت پایانی جزو پ بند 40  قانون بودجه سال 1390 کل کشور، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای…

دادنامه ۱۱۳ مورخ ۹۰/۳/۱۶(ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ ۲% عوارض از برندگان مزایده یا حراج…

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای  اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ2%  عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86 را خواستار و در تبیین و…

متن ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه…

بخشنامه ۹۰/۴۳۴۶۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸ (ضوابط موسسات حسابرسي منتخب بانك مركزي)

اين ضوابط با استناد به قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات مرتبط از جمله بند 8 الحاقيه به نكات لازم‌الرعايه در اساسنامه بانك غيردولتي مصوب 30/2/1380 شوراي پول و اعتبار و…

اساسنامه سازمان حسابرسی

فصل اول – کليات ماده 1-    در اجراي قانون تشکيل سازمان حسابرسي مصوب پنجم دي ماه يکهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي، سازمان حسابرسي که از اين پس در اين اساسنامه «سازمان»…