مرور رده

قوانين عمومي

بخشنامه ۲۶۵۷۵۴/۹۰ مورخ ۹۰/۱۱/۹ بانك مركزي(وثائق قابل قبول تسهيلات اعطايي از محل حساب يارانه )

جهت اطلاع کليه مديران عامل بانک هاي دولتي، غيردولتي و شرکت دولتي پست بانک ارسال گرديد. با سلام؛ احترامًا، پيرو بخشنامه شماره 181187/90 مورخ 3/8/90درخصوص استفاده از يک ضامن معتبر…

اطلاعيه شماره ۲۶۰۸۱۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران( الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي)

جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . با سلام؛ احترامًا، پيرو بخشنامه شماره 181220/90 مورخ…

مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي ، مصوب يكهزار و يكصد و سي و پنجمين جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ شوراي پول و اعتبار

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي . شوراي پول و اعتبار به استناد بند"ب"ماده ٣٠ قانون پولي و بانکي کشور"مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانکي" را به…

بخشنامه شماره ۲۶۳۰۸۸/۹۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۰ ; ابلاغ بند (۳) از یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین صورتجلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.  . با سلام؛ احترامًا، همان…

اطلاعيه شماره ۲۴۷۱۵۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۰ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – اعلام حداكثر سقف اعتبار كارت مرابحه براي سال…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع كليه مديران عامل بانك هاي دولتي ، غير دولتي و شركت دولتي پست بانك ارسال گرديد . . با سلام ؛ ... احتراما ، پيرو بخشنامه شماره…

تصويب‌نامه شماره ۱۷۰۷۵۶/ت ۳۹۷۳۰هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ هيئت وزيران (اصلاحات جديد اساسنامه جامعه )

تصويب نامه هيات وزيران وزارت امور اقتصادی و دارایی . .... هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/9/1390 بنا به پیشنهاد شماره 174417 مورخ 29/8/1390 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد…

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶)

ماده 1‌ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت)…

تصويب نامه ۱۸۹۰۹۸ /ت۴۶۵۱۷هـ ۹۰/۹/۲۷(نرخ سود تسهيلات پرداختي به مسکن مهر شهري و روستايي توسط بانکها)

  وزارت راه و شهرسازي- وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 به استناد اصل…

تصويبنامه شماره:۱۸۰۵۸۹/ت۴۷۳۱۶هـ مورخ ۹۰/۹/۱۶(آئين نامه اجرايي بند(۱۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي،…

تصويبنامه ۱۷۳۲۶۵ /ت۴۵۶۷۶هـ مورخ ۹۰/۹/۲(آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد)

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پيشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و به…

تصويب نامه ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۹۰/۹/۲۷(آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور – تجديد…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب»…

بخشنامه شماره ۲۱۷۲۳۳ مورخ ۹۰/۹/۱۳ بانك مركزي در خصوص صورتهاي مالي حسابرسي شده

مطابق با ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابداررسمي ، مصوب 13/6/79 هيات محترم وزيران ، صورتهاي مالي كه توسط اعضاي…

بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۹/۹۰سازمان ثبت اسناد واملاک کشور( رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری )

معاون محترم امور اسناد مدیرکل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها  . سلام علیکم .... با عنایت به اینکه مشاهده  شده است در مواردی…