مرور رده

قوانين عمومي

آيين نامه شماره ۷۰ مورخ ۹۱/۱/۲۹(شرايط عمومي بيمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي توليدي – صادراتي)

شوراي‌عالي بيمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران، به منظور كاهش خطرپذيري ناشي…

نامه شماره ۲۷۶۴۳۴ مورخ ۹۰/۱۲/۲۸(ضـوابط استـفاده از خـدمات اشـخاص حـقيقي مـوضـوع تبـصره ۳ مـاده ۷ اسـاسـنامه سـازمان…

رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور با سلام و احترام   بـه پيوسـت نـسخه اي از ضـوابط استـفاده از خـدمات اشـخاص حـقيقي مـوضـوع تبـصره 3 مـاده 7 اسـاسـنامه سـازمان حسابرسي…

تصويب نامه۳۱۴۲۶۰ ت۲۶۹۷۷‌ه‍ مورخ ۸۱/۷/۱(‌آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پیشنهاد شماره 101.86432 مورخ 1381.5.12 سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -…

تصويب نامه ۲۴۸۲۰۹ / ت ۴۷۸۶۳ ه مورخ ۹۰/۱۲/۱۶(در رابطه با كاركنان زن دستگاه هاي اجرايي كه داراي فرزند زير هفت سال يا دانش…

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 90/12/7 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم…

بخشنامه شماره ۲۹۸۲۳۸/۹۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ ; ابلاغ دستورالعمل حسابداري عقد مرابحه

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي به استثناء بانک قرض الحسنه مهر ايران،غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال…

بخشنامه شماره ۳۰۲۹۵۰/۹۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ; تفسیر ماده (۸) الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . با سلام؛ احترامًا، پيرو…

بخشنامه شماره ۳۰۲۵۵۷/۹۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ; ممنوعيت اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي) توسط بانک‌ها و مؤسسات…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . با سلام؛ احترامًا بدين…

ابلاغيه ۱۹۷۶۱۸مورخ ۹۰/۱۰/۱۷(ابلاغ قـانون تعـيين تـکليف وضـعيت ثبتـي اراضـي و سـاختـمانـهاي فـاقـد سنـد رسـمي)

وزارت دادگستري «قـانون تعـيين تـکليف وضـعيت ثبتـي اراضـي و سـاختـمانـهاي فـاقـد سنـد رسـمي» کـه در جـلسه علنـي روز يکـشنبه مـورخ بيسـتم آذر ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي…

دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري

هدف . به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز در اجراي موثرتکاليف مقرر در آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت…