ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۲۱۰/۵۴۸۲۹ م ۸۸/۵/۳۱(فهرست مناطق کمترتوسعه یافته موضوع ماده۱۳۲ و ۹۲قانون مالیاتها)

تصویر تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء(ب) بند(۱) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره(۱) ماده (۱۳۲)و ماده(۹۲) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱ آبان ۱۳۸۹
 • ۸۷ نظر
 • آمار : 105,732 بازدید
 • بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰مورخ ۸۴/۷/۲۷(در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک)

  پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۸۹
 • ۴ نظر
 • آمار : 15,505 بازدید
 • بخشنامه ۱۰۳۷۸ /۱۹۰۸/۲۱۱ م ۸۴/۶/۱(نرخ مالیات حقوق اعضای هیأت علمی وکادر دانشگاهی)

  چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه متذکر میشود:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 3,228 بازدید
 • بخشنامه ۱۷۱۲۰م ۸۷/۲/۳۰(ابـطال بـخـشنامـه۳۱۲۰۹ /۸۷۶-۲۱۱ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱)

  نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۰۵ مورخ ۱۹/ ۲ /۱۳۸۷، بخـشنامه شـماره ۳۱۲۰۹ /۸۷۶- ۲۱۱ مـورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ ابـطال گـردیده، مـقرر می دارد ادارات امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای حکم ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم موارد ذیل را به اجرا درآورند.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 2,998 بازدید
 • بخشنامه ۸۷۶/۲۱۱/۳۱۲۰۹م۸۱/۵/۳۰(درموردنرخ مالیات حقوق کارکنان سازمانهای دولتی که مشمول ماده نظام هماهنگ مصوب ۷۰/۶/۱۳نمی باشند)

  چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰ نمی باشند سئوالاتی مطرح شده است ، لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود :

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 4,002 بازدید
 • بخشنامه ۷۳۵۱۶/۲۰۰م۸۸/۱۱/۱۹(احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارهاونهادهای مالی جدیدبه منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی)

  مواردی از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۹
 • ۵ نظر
 • آمار : 9,018 بازدید
 • بخشنامه ۵۰۱۲۹/۲۱۰م۸۸/۴/۱۰(قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده۲۴۷به قانون مالیاتهای مستقیم)

  قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مـصـوب اسـفنـد مـاه ۱۳۶۶ و اصـلاحـات بعـدی آن کـه در جـلسـه مـورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۸ منتشر شده است و با توجه به ماده(۲)قانون مدنی از تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ لازم الاجرا می باشد، به پیوست ابلاغ می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۹
 • ۲ نظر
 • آمار : 7,282 بازدید
 • بخشنامه ۵۱۰۷۶م ۸۸/۴/۲۷(آراء قابل احاله ورسیدگی درهیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر)

  پیرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹/۲۱۰ مورخ ۱۰/۴/۸۸ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۹
 • يك نظر
 • آمار : 3,775 بازدید
 • مصوبه۳۸۲۸۲/ت/ ۲۵۵۳۸/هـ ۸۰/۸/۲۲(هزینه های شرکت بابت سودوتخفیف اعطائی پیش دریافت فروش)

  هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۰۸٫۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۹۵٫۴۷۱۰۹-۳۰٫۵ مورخ ۱۳۸۰٫۰۸٫۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد تبصره (۱) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب نمود:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 1,749 بازدید
 • بخشنامه شماره ۳۹۱۶/۲۱۱ م ۸۲/۶/۲۹(در خصوص سود وتخفیف های خودرو سازان)

  تصویر صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ که به امضاء مقام عالی وزارت رسیده است جهت اطلاع و  بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 6,507 بازدید
 • بخشنامه شماره ۱۱۸/۱۴۸/۲۱۱مورخ ۸۲/۱/۱۸ به انضمام اصلاحیه ۱۳۵۹۳ مورخ ۸۴/۴/۱۱ (آیین نامه تحریردفاتر)

  آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع  تبصره۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۹
 • ۳۶ نظر
 • آمار : 30,431 بازدید
 • بخشنامه شماره۵۹۶۵۷ م۸۷/۶/۲۰(اعمال مقررات ماده۱۰۴قانون مالیاتهابه کل مبالغ مندرج درقرارداد،فارغ ازتفکیک یاعدم تفکیک مبلغ)

  نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ سوالاتی توسط مودیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات به همراه ارائه برخی خدمات مطرح است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می­دارد:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 5,866 بازدید
 • شماره دادنامه۸۱۳،۸۱۴م۸۷/۱۱/۲۰(ابطال قسمت اخیرماده۱۷وقسمت اخیربند۱۲ماده۲۰آیین‎نامه تحریردفاتر)

  موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده ۱۷ و قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۲۰ آیین‎نامهتبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 5,508 بازدید