ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه شماره ۹۵۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱(تعیین مدت اعتبار احکام نمایندگان بند های ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م)

بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات ، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بند ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ همان قانون که قبلاً انجام پذیرفته است ، به منظور نظام مند نمودن انتصابات موصوف مقرر می دارد ، من بعد احکام مربوط با اعتبار دو سال صادر شود .

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 1,066 بازدید
 • بخشنامه ۱۱۲۱۰/۲۰۰مورخ ۹۰/۵/۱۰(ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹)

  در اجرای بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۸ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
 • ۱۳ نظر
 • آمار : 6,074 بازدید
 • بخشنامه ۱۱۷۳۷/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۴/۱۹(دریافت اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی و کاغذی)

  به قرار اطلاع بـرخی از واحـدهـای مـالیاتی از ارائـه اظهـارنامـه کـاغـذی بـه مـودیان محـترم مـالـیاتـی کـه قـادر بـه ارسـال اظـهارنـامه الکترونیکی نمی باشند خودداری ورزیده که این امر موجب نارضایتی مودیان موصوف شده است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 1,302 بازدید
 • بخشنامه ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۴/۱۴(دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۹)

  به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 2,322 بازدید
 • بخشنامه ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۴/۱۴(ابلاغ صورتجلسه جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی مالیاتی)

  به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳- ۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شـورای عـالی مـالیاتـی راجـع بـه تعـییـن تکـلیف واحـدهـای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 1,793 بازدید
 • بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)

  در اجرای بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ که از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت،تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادارد نخواهد بود.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 2,901 بازدید
 • دستورالعمل شماره ۲۰۰/۵۱۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲(خود اظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق . م . م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف و ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)

  بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق . م .م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ ودر جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خود اظهاری ، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است . بنا براین اظهار نامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد :

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 6,021 بازدید
 • بخشنامه ۶۹۷۱۳۹۰/۳/۲۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۳/۲۴(اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم)

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
  به پیوست یک نسخه از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، که در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ در ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی تقدیم می‌دارد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 5,579 بازدید
 • بخشنامه ۷۹۵۱/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۶(اصـلاح سقـف پـذیرش نـرخ سـود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

  پـیـرو بـخـشـنامـه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، با توجه به مـوافـقت وزیـر مـحـترم امـور اقـتصـادی و دارایـی هامـش نـامـه شماره ۳۸۹۳/۲۰۰-۲۱- ۳۷۵۴ مورخ ۲۱/۲/۹۰ و در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ ۶/۳/۱۳۹۰ جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 3,996 بازدید
 • بخشنامه ۹۲۳۸/۲۲۰/دمورخ ۹۰/۳/۲۹(ابلاغ فرم گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی)

  در اجرای بند (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۸۹ وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و در راستای برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر استفاده از دفاتر پیشخوان جهت ارائه خدمات مالیاتی به صاحبان مشاغل خودرو، به پیوست گواهی پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل وسایط نقلیه عمومی جهت استفاده در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ابلاغ می گردد. لازم است نمونه فرم مذکور از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت اجراء در اختیار دفاتر مذکور قرار گیرد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۰
 • ۱۰ نظر
 • آمار : 12,534 بازدید
 • بخشنامه شماره ۱۲۹۰۴/۶۷۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ (نحوه تهیه صورت خلاصه درآمد وهزینه اشخاص بند ج ماده ۹۵)

  ضوابط اجرایی مشمولین بند(ج) ماده ۹۵اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به انضمام فرم های شماره یک و دو در خصوص نحوه تهیه صورتهای خلاصه درآمد و هزینه ماهانه و صورت خلاصه وضعیت سالانه مشمولین بند فوق الذکر که از ابتدای عملکرد سال ۱۳۸۳ به بعد قابل اعمال و اجراست به پیوست ابلاغ می گردد . مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک با اتحادیه های صنفی و نیز راهنمایی مودیان مالیاتی , توضیحات لازم را در رابطه با الزام رعایت مقررات مذکور به مشمولین ذیربط یادآوری نمایند.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 4,530 بازدید
 • دانستنی های مالیاتی (قسمت دوازدهم) خوداظهاری مالیاتی

  به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس قانون مالیات های مستقیم، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۰ برای عملکرد سال ۱۳۸۹) موجب بهره مندی مودیان مالیاتی از تسهیلات و مزایای قانونی همچون معافیت مالیاتی پایه، پرداخت مالیات اقساطی و عدم تعلق جرایم می گردد و نیز عدم ارایه اظهارنامه و پرداخت به موقع مالیات موجب پیامدهایی همچون تعلق جریمه غیر قابل بخشش و عدم بهره مندی مودیان از معافیت مالیاتی پایه می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۸ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 2,918 بازدید
 • دستور العمل شماره۲۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ۹۰/۲/۱۱(اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۸۹ اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل،اجاره املاک)

  در راستای ساده سازی فرآیندهای مالیاتی و تکریم ارباب رجوع اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ۱۳۸۹ مؤدیان اشخاص حقوقی،اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ و اجاره املاک موضوع ماده ۸۰ ق.م.م در سراسر کشور به روش الکترونیکی و کاغذی قابل قرائت توسط ماشین اخذ خواهد شد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 3,513 بازدید
 • بخشنامه شماره ۱۴۰۲۳/ ۱۳۱۱/۲۱۱ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۵ ( استهلاک زیان سنواتی )

  نظر به اینکه در خصوص استهلاک زیان ابراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای سالهای قبل و بعد از اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ابهاماتی از سوی بعضی ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به نظر رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 6,225 بازدید