مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ۹۰

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ با معافیت سالانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی منتشر شد. به گزارش فارس، سقف معافیت…

دادنامه ۵۱۳الي ۵۱۷مورخ۸۹/۱۱/۱۸(ابطال بندهايي از بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ سازمان امور مالياتي كشور)

شکات: 1ـ شرکت پتروشيمي رجال با وکالت آقاي داريوش توکلي 2ـ شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا با وکالت آقاي حسين فداکار 3ـ شرکت ماليبل سايپا با وکالت آقاي سعيد بهمني 4ـ شرکت بين‎المللي…

تصويبنامه ۲۸۵۱۷۷/ت۴۴۰۳۷ك مورخ ۸۹/۱۲/۱۶(اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده…

وزارت امور اقتصادي و دارايي وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 27/9/1389 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون…

بخشنامه ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶/۲۱۱ مورخ ۸۱/۹/۳(ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در موارد اعطاي تسهيلات بانکي جهت احداث و تکميل…

رئيس کل جناب آقاي فر شچيان رئيس هيات مديره و مدير عامل محترم بانک مسکن عطف به نامه شماره 576/147 مورخ 10/7/1381 به آگاهي ميرساند: نظر به اينکه با اجراي مواد 59 و 77 اصلاحي…

بخشنامه ۳۴۳۳۳ مورخ ۸۷/۴/۱۵(مأخذ محاسبه سه در هزار اتاق بازرگاني)

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 53 مورخ 1/2/87 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/86 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و بهره برداری…

بخشنامه ۱۰۸۳/م مورخ۷۴/۴/۱۱( آئين نامه اجرائي وصول مالياتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون)

بخشنامه 697۱۳۹۰/۳/۲۴8/200/ص مورخ 90/3/24(اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم) آئين نامه اجرائي وصول مالياتها موضوع ماده 218 قانون فصل : اول در شرايط…

بخشنامه ۳۳۱۸۸/۲۰۰مورخ ۲۰/۱۱/۸۹(دستورالعمل معافيت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم)

 طبق ماده138 قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه، بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد…

بخشنامه ۳۳۵۹۰/۲۰۰مورخ ۱۴/۱۱/۸۹(ماليات تکليفي موضوع ماده ۱۰۴ سازندگان مسکن مهر)

 پـيــرو بـخـشنامه شماره 7775/200 مورخ 19/3/1389 موضوع ابلاغ تـصميم نـمـايـنـدگان ويـژه ريـيس جـمهـور بـه شـماره 31782/ت44548ن مـورخ 13/2/1389، با عنايت به بند الف ماده 6 تصميم…

روزنامه رسمي شماره ۱۹۱۵۹مورخ ۸۹/۹/۱۷(قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات)

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي…

بخشنامه ۲۵۱۶۵/۲۰۰ مورخ ۸۹/۸/۲۹(رعايت دقيق مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

نظر به اينکه حسب اعلام ديوان محاسبات کشور مشاهده گرديده برخي از ادارات کل امور مالياتي مقررات ماده 259 قانون مالياتهاي مستقيم را رعايت ننموده و بدون جهات قانوني، عمليات…

دانستني هاي مالياتي (قسمت هفتم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد وسائط نقليه

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید. به گزارش رسانه مالياتي ايران، با به اجرا درآمدن قوانين و مقررات مالياتي يک سري الزامات و…

بخشنامه ۲۱۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۸۹/۷/۲۱(نحـوه اجـراي مـاده ۶ آييـن نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي)

پيرو بخشنامه 22268 مورخ 30/2/1388 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي ماده 6 آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجـرايي و تقويت حسابرسي موضوع نامه شماره…

بخشنامه ۱۳۳۰۹/۲۱۰ مورخ ۸۹/۴/۳۰(ابلاغ تصويب نامه هيئت محترم وزيران در خصوص زمان اعمال مقررات مابه التفاوت نرخ ارز)

پيرو بخشنامه هاي شماره 110994 مورخ 30/10/87 و 6739/210 مورخ 10/3/89 تصوير تصميم نامه شماره 78918/44371 مورخ 9/4/89 هيأت محترم وزيران جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي…

بخشنامه ۱۰۶۲۴/۲۰۰ مورخ ۸۹/۴/۷(وظايف رؤساي امور مالياتي در اجراي مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم)

با بررسي هائي که اخيراً به عمل آمده مشاهده مي گردد که رؤساي امور مالياتي به رغم تاکيدات فراواني که طي بخشنامه هاي متعدد از جمله بخشنامه هاي شماره 10085 مورخ 30/3/80 وزارت امور…

بخشنامه ۱۰۲۲۸/۲۰۰مورخ ۸۹/۴/۲(تعيين حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده (۱) آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي…

  1- به موجب ماده(2) آيين نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره 330/ت39037 ک مورخ 19/1/1387 کميسيون اصل 138 قانون اساسي،حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي…

بخشنامه ۸۵۳۹/۲۳۰/د مورخ ۸۹/۴/۲۴(صورتجلسه تفاهم خوداظهاري بين کانون سر دفتر ياران و سازمان امور مالياتي کشور در اجراي…

احتراماً، به پيوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاري شماره 10180/200 مورخ 2/4/89 بين کانون سر دفتران و دفتر ياران و سازمان امور مالياتي کشور در اجراي مقررات ماده 158 قانون…