مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۰۰/۴۹۳ مورخ ۹۰/۱/۱۷(کسر ميزان معافيت حقوق سال ۱۳۸۹ از حقوق پرداختي در دو ماه اول سال ۱۳۹۰ به طور علي الحساب)

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور…

تصويبنامه ۱۲۵۷۱ت ۳۳۰ ه مورخ ۷۳/۸/۲۳ (‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم )

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.8.15 بنا به پیشنهاد شماره 5856.29192 - 30.4 مورخ1373.6.29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت‌وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش…

بخشنامه ۲۰۰/۳۰۱۷۱مورخ ۸۹/۱۰/۲۱(اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم )

به منظور اجراي تبصره هاي 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل…

بخشنامه شماره۴۵۲۹/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه شماره ۶۰۱مورخ ۸۹/۱۲/۹ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷…

بـه پـيوست تـصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 601 مورخ 9/12/1389 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19238 مورخ 25/12/89 مبني بر اينکه:

بخشنامه ۳۷۴۹۵/۲۰۰ مورخ ۸۹/۱۲/۲۸(آئين نـامه اجـرايي مـوضـوع تـبـصـره(۳) مـاده(۱۳۹) اصـلاحـي قـانـون مـالـيـاتـهـاي…

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 176766/ت41292هـ مورخ 9/8/89 هيئت محترم وزيران مبني بر الحاق ماده(17) به تصويب نامه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 7/12/1381 موضوع آئين نامه اجرايي…

بخشنامه ۳۶۸۱۹/۲۰۰ مورخ ۸۹/۱۲/۲۲(اعلام ارزش انواع ماشين آلات راهسازي و کشاورزي و موتورسيکلت اعم از توليد و مونتاژ داخل يا…

در اجـراي مـقررات مـاده 123 اصـلاحي قـانون ثبـت (مـوضوع ماده 10 قانون الـحاق مـوادي بـه قـانون تنـظيـم بـخـشي از مـقررات مـالي دولت مـصوب 15/8/1384) بـدينوسيله ارزش انواع ماشين…

بخشنامه ۲۱۰/۳۶۱۸۷ مورخ ۸۹/۱۲/۱۷(پرداخت ۴۰% سود ابرازي بند ۱۲ قانون بودجه سال ۸۷ تنفيذي در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹)

به پيوست تصويرمصوبه شماره 254625/ت46052هـ مورخ 10/11/89 هيأت محترم وزيران که به استناد اصل يکصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده است مبني بر اينکه:

بخشنامه ۳۶۶۹۳/۲۰۰مورخ ۲۲/۱۲/۸۹(ماليات بردرآمد ورزشكاران و مربيان امور ورزشي (حرفه اي و غيرحرفه اي ))

نظر به اينکه درخصوص نحوه تشخيص و مطالبه ماليات بر درآمد ورزشکاران، مربيان، سرپرستان و کادر فني تيم هاي مختلف ئرزشي و متمايز نمودن فعاليت هاي حرفه اي و غيرحرفه اي اشخاص مذکور…

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال ۹۰

جدول معافیت‌های مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی بر مبنای تبصره ۲۹ لایحه بودجه سال ۹۰ با معافیت سالانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی منتشر شد. به گزارش فارس، سقف معافیت…

دادنامه ۵۱۳الي ۵۱۷مورخ۸۹/۱۱/۱۸(ابطال بندهايي از بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸ سازمان امور مالياتي كشور)

شکات: 1ـ شرکت پتروشيمي رجال با وکالت آقاي داريوش توکلي 2ـ شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا با وکالت آقاي حسين فداکار 3ـ شرکت ماليبل سايپا با وکالت آقاي سعيد بهمني 4ـ شرکت بين‎المللي…

تصويبنامه ۲۸۵۱۷۷/ت۴۴۰۳۷ك مورخ ۸۹/۱۲/۱۶(اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده…

وزارت امور اقتصادي و دارايي وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 27/9/1389 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون…

بخشنامه ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶/۲۱۱ مورخ ۸۱/۹/۳(ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در موارد اعطاي تسهيلات بانکي جهت احداث و تکميل…

رئيس کل جناب آقاي فر شچيان رئيس هيات مديره و مدير عامل محترم بانک مسکن عطف به نامه شماره 576/147 مورخ 10/7/1381 به آگاهي ميرساند: نظر به اينکه با اجراي مواد 59 و 77 اصلاحي…

بخشنامه ۳۴۳۳۳ مورخ ۸۷/۴/۱۵(مأخذ محاسبه سه در هزار اتاق بازرگاني)

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 53 مورخ 1/2/87 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/86 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و بهره برداری…

بخشنامه ۱۰۸۳/م مورخ۷۴/۴/۱۱( آئين نامه اجرائي وصول مالياتها موضوع ماده ۲۱۸ قانون)

بخشنامه 697۱۳۹۰/۳/۲۴8/200/ص مورخ 90/3/24(اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم) آئين نامه اجرائي وصول مالياتها موضوع ماده 218 قانون فصل : اول در شرايط…

بخشنامه ۳۳۱۸۸/۲۰۰مورخ ۲۰/۱۱/۸۹(دستورالعمل معافيت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم)

 طبق ماده138 قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي تعاوني و خصوصي که براي توسعه، بازسازي و نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد…

بخشنامه ۳۳۵۹۰/۲۰۰مورخ ۱۴/۱۱/۸۹(ماليات تکليفي موضوع ماده ۱۰۴ سازندگان مسکن مهر)

 پـيــرو بـخـشنامه شماره 7775/200 مورخ 19/3/1389 موضوع ابلاغ تـصميم نـمـايـنـدگان ويـژه ريـيس جـمهـور بـه شـماره 31782/ت44548ن مـورخ 13/2/1389، با عنايت به بند الف ماده 6 تصميم…