ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه شماره ۹۸۷/۲۹۷/۲۰۳ مورخ ۲۰/۱/۸۵ ( در خصوص اضافه پرداختی و استرداد و یا تهاتر یا بدهیهای بعدی )

نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مودیان محترم بدینوسیله ضمن تاکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۱۶۸۶۸/۳۹۷۴-۲۱۱ مورخ ۱/۱۰/۸۳ پیرامون نحوه استرداد ، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مامورین مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد به شرح ذیل اقت تکمیل مدارک کتباً به موددام نمایند .

۱- پس از درخواست کتبی مودی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی ، واحدهای مالیاتی بررسی های لازم را معمول و در صورتیکه اسناد و مدارک تسلیمی مودی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهی ابلاغ نمایند..

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 3,980 بازدید
 • بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴/۱۳۷۶/۲۳۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۴ ( تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف ومشمول )

  بقرار اطلاع واصله برخی از حسابداران رسمی و واحدهای مالیاتی از مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵ /۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۱/۹/۸۳ موضوع تسهیم هزینه های مششترک یک دوره مالی بین درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای غیر معاف استنباط های متفاوتی دارند لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 2,939 بازدید
 • بخشنامه ۱۴۹۰۵ /۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۸۳ ( اضافه نمودن هزینه های سهم معاف به در آمدمشمول مالیات )

  حسب اطلاع واصله ، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل سپرده های مردمی و یا وامهای بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکتها نموده و بابت اوراق و سهام یادشده سود دریافت می نمایند . از آنجا که سود و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یادشده منظور نمی گردد لذا با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵و ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی های مالیاتی اشخاص صدرالاشاره ، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف ، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند.
  غلامرضا حیدری کرد زنگنه

  مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۴۵ ,۱۴۱ ,۱۰۵

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 2,971 بازدید
 • بخشنامه ۵۴/۸۸۲۹۱ مورخ ۹۰/۵/۱۵(آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (۴۳) قانون محاسـبات عمـومی کشور)

  سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

  ذیحسابی و اداره کل امور مالی

  ذیحسابی

   بر اساس پیشنهاد مورخ ۷/۴/۱۳۹۰ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، پیرو بخشنامه شماره ۲۵۸۸۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۶این وزارت با موضوع آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (۴۳) قانون محاسـبات عمـومی کشور و اصلاحـات بعدی آن مصوب ۱۳۶۶ ، اصلاحیه مواد ( ۳ ) ، ( ۸ ) و ( ۹ ) آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل برای اجراء و رعایـت احکام آن ایلاغ می گردد .

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 6,381 بازدید
 • بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ تمدید مهلت مندرج در جزء ( ۲ ) بند « ج » دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰

  پیرو بخشنامه شماره ۸۹۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ موضوع دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰ موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (۱۵۸ ) قانون مالیات های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند های “( الف ) و ( ب ) ماده (۹۵ ) قانون مالیات های مستقیم ، با عنایت به درخواست های مکرر اتحادیه های مربوطه و به منظور ایجاد تسهیلات برای مودیان مذکور ، مهلت موضوع جزء ( ۲ ) بند ( ج ) دستور العمل یاد شده در رابطه با ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی گذشته صرفاً برای پذیرش خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۹ مودیان مزبور تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ تمدید می گردد .
  علی عسکری

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۹۰
 • يك نظر
 • آمار : 2,185 بازدید
 • دانستنی های مالیاتی (قسمت سیزدهم) اهم نکات در نگهداری و تحریر دفاتر قانونی

  توضیح سایت:

  آیین نامه جدید را اینجا  دریافت نمائید.

  به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این قسمت از مجموعه دانستنی های مالیاتی به آیین نامه ای می پردازیم که در خصوص روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
 • ۲۶۷ نظر
 • آمار : 53,467 بازدید
 • بخشنامه شماره ۹۵۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱(تعیین مدت اعتبار احکام نمایندگان بند های ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م)

  بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات ، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بند ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ همان قانون که قبلاً انجام پذیرفته است ، به منظور نظام مند نمودن انتصابات موصوف مقرر می دارد ، من بعد احکام مربوط با اعتبار دو سال صادر شود .

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 1,004 بازدید
 • بخشنامه ۱۱۲۱۰/۲۰۰مورخ ۹۰/۵/۱۰(ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹)

  در اجرای بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۸ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
 • ۱۳ نظر
 • آمار : 5,536 بازدید
 • بخشنامه ۱۱۷۳۷/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۴/۱۹(دریافت اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی و کاغذی)

  به قرار اطلاع بـرخی از واحـدهـای مـالیاتی از ارائـه اظهـارنامـه کـاغـذی بـه مـودیان محـترم مـالـیاتـی کـه قـادر بـه ارسـال اظـهارنـامه الکترونیکی نمی باشند خودداری ورزیده که این امر موجب نارضایتی مودیان موصوف شده است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 1,224 بازدید
 • بخشنامه ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۴/۱۴(دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۹)

  به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 2,240 بازدید
 • بخشنامه ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۴/۱۴(ابلاغ صورتجلسه جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی مالیاتی)

  به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳- ۲۰۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ شـورای عـالی مـالیاتـی راجـع بـه تعـییـن تکـلیف واحـدهـای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 1,704 بازدید
 • بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)

  در اجرای بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ که از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت،تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادارد نخواهد بود.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 2,406 بازدید
 • دستورالعمل شماره ۲۰۰/۵۱۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲(خود اظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق . م . م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف و ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)

  بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق . م .م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ ودر جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خود اظهاری ، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است . بنا براین اظهار نامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد :

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 5,489 بازدید