ACCPress.com – تازه های حسابداری

شماره ۳۰۵۶۰ مورخ ۹۱/۶/۶ (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم)

روزنامه رسمی کشور
        با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده   «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی   در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امرصادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون   مالیاتهای مستقیم» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۱
 • ۱۸ نظر
 • آمار : 16,116 بازدید
 • بخشنامه ۱۰۳۸۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۸(دریافت اظهارنامه الکترونیکی)

  با توجه به تبصره (۱) ماده (۱۲۰)‌ قانون برنامه پنجم  توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمامی یا برخی از مؤدیان مذکور از فن آوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 2,520 بازدید
 • بخشنامه ۱۰۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۱(ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰)

  در اجرای بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست فایل مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۹ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 8,083 بازدید
 • تصویب نامه ۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ه مورخ ۹۱/۴/۲۷(هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

  وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت ، معدن و تجارت – وزارت تعاون ، کار و تامین اجتماعی -وزارت کشور – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی

  .

  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن وتجارت و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمود :

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۱
 • ۵ نظر
 • آمار : 5,963 بازدید
 • بخشنامه ۱۵۲۰۸/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۲۶(در خصوص درج کدپستی محل فعالیت صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای توافق وخوداظهاری مالیاتی عملکرد سال ۹۰)

  نظر به اینکه یکی از شروط برخورداری از مزایای توافق و خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل، درج صحیح اقلام اطلاعاتی از جمله درج کدپستی محل فعالیت آنان می باشد، لذا حسب اعلام برخی از ادارات امور مالیاتی مبنی بر عدم تخصیص کدپستی توسط ادارات پست به بعضی از مناطق کشور، بدینوسیله مقرر می دارد:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 1,581 بازدید
 • بخشنامه ۸۶۴۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۶(جدول ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

  در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست  یک عدد لوح فشرده (CD)،‌جدول ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)‌به انضمام ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده،‌جهت اجراء‌ ابلاغ می گردد. 

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 2,301 بازدید
 • بخشنامه ۷۷۱۶/۲۰۰مورخ ۹۱/۴/۱۳(تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم)

  بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان وسایط نقلیه عمـومی موضوع بند (ج) مــاده ۹۵ ق.م.م را بـا رعـایــت توصـیه های زیــر و بــا نـظر اتـحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 3,064 بازدید
 • بخشنامه ۷۷۰۳ /۲۰۰مورخ ۹۱/۴/۱۳(دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال۱۳۹۰بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و …)

  پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۰ در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می گردد:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 3,521 بازدید
 • بخشنامه ۱۲۹۹۲/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۱۲(نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)

  نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م بدین وسیله مقرر می‌دارد:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۹۱
 • ۲ نظر
 • آمار : 5,744 بازدید
 • بخشنامه ۷۰۳۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۵(نحوه انتخاب مؤدیان نمونه مالیاتی)

  در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تقدیر و تشکر از مؤدیانی که با پایبندی به تعهدات و ایفای وظایف محوله قانونی، موجبات رشد اقتصادی و اعتلای میهن اسلامی عزیزمان را فراهم نموده اند مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اجرایی نمودن شرایط و ترتیبات این دستورالعمل به شرح ذیل اقدام نمایند.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۸ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 1,708 بازدید
 • تصوینامه ۶۲۰۱۶/ت ۴۷۸۵۹ک مورخ ۹۱/۴/۲( کمک های بلاعوض صنایع کوچک، شهرک های صنعتی تابع مناطق محروم به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

  وزارت اموراقتصادی ودارایی – وزارت صنعت، معدن وتجارت

   

  وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ بنا به پیـشـنهاد شماره ۲۲۷۳۹۹/۰۶۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ وزارت صنعت، مـعـدن و تـجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و با رعایت جزء “و” بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت ۲۸۸۵۵هـ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 1,890 بازدید
 • تصویبنامه ۶۲۰۲۰/ت۴۷۹۹۲هـ مورخ ۹۱/۴/۲( شهرک های صنعتی واقع در استان البرز)

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

   

  هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ که در مرکز استان البرز تشکیل شد، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 1,979 بازدید
 • بخشنامه ۶۵۹۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(نحوه اجرای بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر تسری حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی)

  در اجـرای حکـم بـنـد «۴۰» قـانـون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مقرر می دارد: « مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی، جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.»

   

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ مرداد ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 3,325 بازدید