مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۵۳۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۳(نحوه انتخاب پرونده هاي نمونه براي رسيدگي خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل)

پيرو دستورالعمل­هاي شماره 506/93/200 مورخ 19/3/93 و شماره 515/93/200 مورخ 11/4/93 راجع به خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) ،…

بخشنامه ۵۳۱/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۹/۳(صدور گواهي عدم بدهي مالياتي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي)

در راستاي تکريم ارباب رجوع، تسريع امور مؤديان مالياتي و اصلاح گردش کار موجود، فرآيند صدور گواهي­ عدم بدهي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي، توسط…

بخشنامه ۱۰۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۹(مسئوليت رئيس امور مالياتي و اعضاي گروه رسيدگي)

 پيرو بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/3/1393 موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آيين­نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات ايجاد شده درخصوص…

بخشنامه ۹۷/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۹/۳(صدور گواهي اقامت مالياتي براي اشخاص)

پيرو بخشنامه شماره 72907/210 مورخ 14/11/1388 و در اجراي مقررات موافقتنامه­هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف منعقده موضوع ماده 168 و نيز  مفاد ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم، بمنظور…

بخشنامه ۵۳۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۳(صدور گواهي عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران)

در راستاي تکريم ارباب رجوع، تسريع امور مؤديان مالياتي و اصلاح گردش کار موجود، فرآيند صدور گواهي­ عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران، توسط معاونت پژوهش، برنامه­ريزي و…

بخشنامه ۹۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۲۶(اصلاح مواد ۱۵و۱۶ آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون مالياتها)

  پيرو بخشنامه شماره 64/93/200 مورخ 15/6/1393 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 62400/ت50217 هـ مورخ 4/6/1393 هيات محترم وزيران در ارتباط با اصلاح مواد 15 و 16 آيين نامه اجرايي تبصره (3)…

بخشنامه ۹۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۲۴(ابلاغ فهرست شرکت­ها و موسسات دانش ­بنيان به همراه مصاديق فعاليت­هاي دانش ­بنيان)

توضیح سایت: ابلاغ بخشنامه جدید:بخشنامه 84-94-200 مورخ 94/8/24(ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنيان) در اجراي ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون حمايت…

بخشنامه ۸۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۱۱(اعمال معافيت تبصره ۳ ماده۱۳۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

پيرو بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/1387 نظر به اينکه به موجب نامه شماره 32274/33540 مورخ 29/5/1384 دبيرمحترم وقت هيات دولت ، عبارت" سفره خانه سنتي" بعد از واژه "زائرسرا" در…

بخشنامه ۸۸/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۸/۱۰(شيوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند ۴ تبصره ذيل ماده ۴۶ قانون مالياتهاي مستقيم از گواهينامه…

به پيوست شيوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذيل ماده 46 قانون مالياتهاي مستقيم از گواهينامه رانندگي انواع خودرو، حاوي اعلام تکاليف نيروي انتظامي و سازمان امور مالياتي کشور…

بخشنامه ۸۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۷(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم)

نظر به اينکه اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم، منوط به دريافت تاييديه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد، به پيوست  تصوير نامه شماره…

دادنامه ۱۲۱۵ مورخ ۹۳/۷/۱۴(ابطال بندهای ۲، ۳ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور)

احتراماً، به استحضار می رساند ریاست سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 4 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 عنوان کرده اند که هزینه مرخصی استفاده نشده در صورتی که پرداخت شود…

آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاترو چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهائي منتشر شد.

آيين نامه جديد مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهائي توسط سازمان امورمالياتي منتشر شد.

بخشنامه ۸۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۷/۲۰(تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء)

توضیحات سایت : این بخشنامه ابطال شد.  بدينوسيله رأي اکثريت اعضاي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي درخصوص تقبل زيان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاري شرکاء، موضوع…

بخشنامه ۸۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۳(رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي كه از ابتداي سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق هاي مكانيزه…

 باعنايت به مقررات بند 6 بخشنامه 200/93/515/ص مورخ 93/4/11 راجع به چگونگي رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي كه در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره…

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۲۸ مورخ ۹۳/۷/۲۳(ماليات حقوق تكليفي اشخاص حقيقي كه مبادرت به ساخت ساختمان در املاك خود مي نمايند)

به قرار اطلاع در برخي ادارات امورمالياتي از اشخاص حقيقي (مالكان املاك) كه جهت ساخت ساختمان هاي خود با انعقاد قرارداد اعم از شفاهي يا كتبي با پيمانكاران (كلا يا جزئا) مبادرت به…