مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ۹۴/۱۱/۳(دستورالعمل اجرايي بند س ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

به پيوست تصوير دستورالعمل اجرايي بند (س ) ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394، که از طرف وزراي محترم…

بخشنامه ۹۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۰/۱۶(بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور)

پيرو بخشنامه شماره 90/94/200 مورخ 10-9-1394 موضوع جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي مصوب 27-11-1380 قانون مالياتهاي مستقيم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگي…

بخشنامه ۹۳-۹۴-۲۳۰ مورخ ۹۴/۹/۲۲(رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشمولين مفاد تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم…

در اجراي حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران،   تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مي باشد،

بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم)

توضیح سایت: برای این بخشنامه , بخشنامه ای باتوضیحات تکمیلی صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید. با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر الحاقي…

قانون اصلاح قانون مالیاتها را دوباره بخوانیم(قسمت اول)

باعنایت به ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، لازم است صرفا اتکا به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و مواد و تبصره های زیر را هم به عنوان…

بخشنامه ۸۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۲۶(مالیات تولیدکنندگان داروهایی که امکان سوء مصرف دارند)

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدي آن در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي 1389 و 1390 در رديف درآمد عمومي…

بخشنامه ۸۲-۹۴ ۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۱۷(مجوز فعاليت کتابفروشي در اجراي تبصره بند يک ماده ۲ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۲ آيين…

در اجراي تبصره بند يک ماده 2 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 12 آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم ابلاغي طي بخشنامه شماره 149-93-200 مورخ 25-12-1393، به…

بخشنامه ۷۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۵(آيين نامه اجرايي بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

به پيوست،آيين نامه اجرايي بند (د) ماده(132)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(31)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ،که طي تصويب نامه…

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۷۴مورخ ۹۴/۷/۲۸(ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست)

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده هاي رسيدگي شده در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم که نسبت به ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست اقدام مي نمايند،…

بخشنامه ۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶(ابطال بخشهایی از دو بخشنامه سازمان امورمالیاتی)

باتوجه به ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ 10-10-1391 اين سازمان به موجب رأي صادره در اجراي دادنامه شماره 785 الي…

تصويب نامه ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹ هـ مورخ ۹۴/۷/۱۱(آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شرایط اعطای مشوق…

معاون اول رییس جمهوری، آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیات…

دادنامه ۱۳۴۳ مورخ ۹۳/۸/۲۶(ابطال استفاده از معافیت های مالیاتی موضوع مواد۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به شرط اعلام…

این شرکت تولید کننده آب و برق و ساخت شبکه های مربوط و محل فعالیت اصلی آن مناطق محروم کشور از جمله ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و جزایر جنوبی خلیج فارس بوده و مطابق پروانه بهره برداری…

دادنامه ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۹۴/۶/۲۴(ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی همان ۵% است)

توضیح سایت: این دادنامه توسط سازمان امورمالیاتی  ابلاغ شذ.  احتراماً در خصوص بخشنامه  شماره 12392/200 -21/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند: